TT

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại Tổng cục Thống kê.

Ngày 6/5 hàng năm là ngày Thống kê Việt Nam

Khai mạc buổi lễ, điểm qua những mốc son quan trọng và đóng góp của ngành Thống kê đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, với các tên gọi khác nhau, dù chức năng, nhiệm vụ có thay đổi nhưng nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt trong 75 năm qua của ngành Thống kê đó là biên soạn và cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, những bằng chứng xác thực giúp Đảng, Nhà nước xây dựng, giám sát và đánh giá thực hiện Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các bộ, ngành và địa phương.

Với những thành quả đạt được trong 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và xã hội tôn vinh. Nhiều đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thống kê đã được tặng thưởng Huân chương các loại, được Chính phủ tặng cờ luân lưu và bằng khen, được các Bộ, ngành và địa phương tặng nhiều bằng khen, huy chương, kỷ niệm chương và nhiều phần thưởng cao quý, danh dự khác. Đặc biệt, trong ngày kỷ niệm này, ngành Thống kê được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận ngày 6/5 hàng năm là "Ngày Thống kê Việt Nam" vinh danh những đóng góp của toàn ngành Thống kê đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn tới, toàn ngành Thống kê xác định sẽ tập trung vào thực hiện tốt một loạt nhiệm vụ và giải pháp.

Đó là, hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê. Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu. Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê. Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê. Mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê. Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê.

Đánh giá nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn mới tuy rất nặng nề song đầy tự hào, lãnh đạo đơn vị khẳng định ngành Thống kê sẽ phát huy được những truyền thống tốt đẹp và thành tích đã đạt được trong 75 năm qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN vào năm 2030 và trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới vào năm 2045.

t
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại buổi lễ.

Cung cấp kịp thời "con số biết nói" cho công tác chỉ đạo, điều hành

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã khái quát 5 thành tích nổi bật trong bề dầy lịch sử của ngành Thống kê trong quá trình đổi mới và hội nhập từ năm 1986 tới nay.

Thứ nhất, ngành Thống kê đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê, thể hiện rõ "con số biết nói" thông qua phân tích, giải thích, trình bày và tổ chức dữ liệu thống kê để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong chỉ đạo, điều hành.

Thứ hai, ngành Thống kê đã và đang hoàn thiện môi trường pháp lý, giúp hoạt động thống kê từng bước đi vào nền nếp và hội nhập. Cụ thể, sự ra đời của Pháp lệnh Kế toán và Thống kê năm 1988, Luật Thống kê năm 2003, Luật Thống kê sửa đổi năm 2015, các Nghị định, Thông tư dưới luật… cho thấy bước tiến dài trong củng cố môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Thứ ba, chuyên môn, nghiệp vụ thống kê từng bước đã được đổi mới, đi vào chuyên sâu trên mọi mặt, đáp ứng ngày càng toàn diện yêu cầu đánh giá và dự báo tình hình và đảm bảo tính so sánh quốc tế.

Thứ tư, ngành Thống kê là một trong những ngành tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số. Năm 2019, Tổng cục Thống kê đã được trao giải thưởng "Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc".

Thứ năm, quan hệ hợp tác giữa Thống kê Việt Nam và thống kê các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế ngày càng mở rộng, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Thống kê Việt Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung trên các diễn đàn quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhiệt liệt biểu dương, chia vui và chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thống kê đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt 75 năm qua.

Xác định vai trò của ngành Thống kê sẽ còn có ý nghĩa quan trọng hơn nữa trong phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn tới, Phó Thủ tướng lưu ý ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để ngành Thống kê ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả hơn nữa; chỉ đạo Tổng cục Thống kê sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hoàng Yến