Thông tin từ SSI cho biết, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý II/2022 của công ty đạt lần lượt 1.578,8 tỷ đồng và 518,1 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, SSI ghi nhận khoản doanh thu 3.585,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.375,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,5% và 11,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của SSI đạt 42.752,3 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 13.910,6 tỷ đồng.

Lãi trước thuế 6 tháng của SSI đạt 1.376 tỷ đồng, tăng 11,7%
Doanh thu và lợi nhuận trước thuế 6 tháng 2022 đều tăng so với cùng kỳ. Ảnh: Minh họa.

Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn và có nhiều biến động, doanh thu từ mảng dịch vụ chứng khoán của SSI trong quý II đạt 946,2 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ 2021. Mặc dù thị trường biến động mạnh, song tổng giá trị SSI bán giải chấp trong quý ở mức thấp so với tình hình thị trường và không để phát sinh nợ xấu.

Mới đây nhất, SSI đã tiến hành chi trả trên 990 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phiếu) vào ngày 20/7/2022. Cũng trong tháng 7, SSI cho biết sẽ hoàn tất việc phát hành thêm 497 triệu cổ phiếu nhằm bổ sung vốn kinh doanh, củng cố tiềm lực tài chính vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thông qua việc triển khai hàng loạt chương trình tư vấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đầu tư cho khách hàng, đồng hành cùng khách hàng vượt qua biến động thị trường, SSI tiếp tục thu hút đông đảo nhà đầu tư có khẩu vị đầu tư an toàn, bền vững. Số lượng tài khoản mở mới trong quý tiếp tục tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và 21% so với quý I/2022.

Các hoạt động kinh doanh khác tiếp tục được SSI duy trì ổn định. Doanh thu từ hoạt động đầu tư và nguồn vốn - kinh doanh tài chính đạt lần lượt 425,7 tỷ đồng và 170 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư tiếp tục được duy trì trên cơ sở thận trọng, tăng tỷ trọng đầu tư vào các trái phiếu có lợi suất cao và thuộc nhóm an toàn có tài sản đảm bảo thanh khoản cao và thu hẹp bớt danh mục đầu tư cổ phiếu. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến sẽ phát hành thêm chứng quyền mới trong nửa cuối năm 2022, khi mặt bằng giá đã thấp hơn nhiều so với đầu năm, giúp nhà đầu tư tăng khả năng sinh lời.

Bên cạnh đó, mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư và doanh thu khác của SSI ghi nhận 36,7 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái./.