>> Hơn 33.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong nửa đầu năm

Những thông tin trên được đưa ra trong Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, số 2, Quý II/2014, do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố ngày 1/7, tại Hà Nội.

ban tin

Hội thảo Công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam. Ảnh: D.Thiện

Cũng theo bản tin, quý I/2014, cả nước có 1.045,5 nghìn người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp (chiếm 2,21%), tăng 145,8 nghìn người (1,9%) so với quý IV/2013. Tỷ lệ thất nghiệp của nữ là 2,25%, cao hơn nam (2,17%). Tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 3,72%, cao gấp 2,4 lần nông thôn (1,53%).

Ngoài ra, lao động một số ngành, nghề cũng có biến động lớn so với cuối năm 2013. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2014, những ngành giảm nhiều nhất là xây dựng (giảm 488 nghìn người), ngành công nghiệp chế biến chế tạo (giảm 257 nghìn người), ngành bán buôn bán lẻ (giảm 218 nghìn người), mặc dù cả ba ngành này đều tăng việc làm trong quý IV/2013 với mức tăng tương ứng là 193 nghìn người, 128 nghìn người và 108 nghìn người so với quý trước đó.

Những ngành tăng nhiều nhất là lao động trong nông – lâm nghiệp và thủy sản, tăng thêm 814 nghìn người trong 3 tháng đầu năm nay. Đặc biệt, đáng chú ý, tỷ trọng lao động gia đình tăng nhanh so với cuối năm 2013 (từ 16,2% lên 21,9%), phản ánh khó khăn của thị trường lao động trong thời kỳ suy giảm tăng trưởng.

Bên cạnh đó, theo dự báo của bản tin, trong năm 2014, kinh tế vĩ mô tiếp tục phục hồi sẽ tạo cơ hội cho thị trường lao động chuyển biến tích cực. Nhu cầu tuyển dụng lao động tiếp tục tăng, tập trung nhiều tại những địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất.

Kết quả điều tra thực trạng sử dụng lao động, tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2013 cho thấy số lao động có nhu cầu tuyển thêm năm 2014 khoảng 600 nghìn người, trong đó lao động thay thế khoảng 100 nghìn người. Ngành có nhu cầu tuyển dụng lao động nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo (288 nghìn người), xây dựng (50 nghìn người)..../.

Thiện Trần