Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Chiến lược quốc gia về PCTH thuốc lá; hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5), và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 - 31/5).

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị các địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình PCTH thuốc lá; phân công trách nhiệm cụ thể của các thành viên ban chỉ đạo; ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác PCTH thuốc lá.

Lồng ghép hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá vào các phong trào tại địa phương
Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang là mối lo ngại mới. Ảnh: TL.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc lồng ghép hoạt động PCTH thuốc lá trong các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nhân rộng các mô hình xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không khói thuốc.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; treo biển báo cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên về PCTH thuốc lá tại cộng đồng trong việc vận động, hướng dẫn người dân nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật và tích cực tham gia hoạt động PCTH của thuốc lá.

Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCTH thuốc lá; tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành theo chuyên đề về PCTH thuốc lá theo phân cấp; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về PCTH thuốc lá.

Đặc biệt, các địa phương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ Y tế yêu cầu chính quyền các cấp và lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa được phép kinh doanh, sử dụng trên thị trường Việt Nam; tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho người dân…