Tài sản chào bán: Quyền phát sinh từ hợp đồng thuê văn phòng (tầng 11) tòa nhà Vinaconex 9.

Phương thức thực hiện: Theo thỏa thuận.

Thông tin liên hệ:

Khách hàng quan tâm xin vui lòng gửi thư quan tâm về Trung tâm Nợ quản trị, Ngân hàng TMCP Quân Đội, tầng 22, tòa nhà MB 18 Lê Văn Lương – phường Trung Hòa – quận Cầu Giấy - Hà Nội, địa chỉ email: Tctn@mbbank.com.vn hungvm@mbbank.com.vn (trong quá trình gửi thư quan tâm nếu có khó khăn vướng mắc xin liên hệ: Anh Võ Mạnh Hùng – SĐT 0966831866 – Trung tâm Nợ Quản trị MB).

Căn cứ thư quan tâm của quý đơn vị, MB sẽ liên hệ làm việc và cung cấp hồ sơ chi tiết về phương án (sau khi các bên ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin theo quy định).

Thời hạn gửi thư quan tâm chậm nhất trước ngày: 13/12/2021.