mbs sap nhap

Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng trao Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán hợp nhất đầu tiên Việt Nam mang tên MBS. Ảnh: M.A

Sự kiện này ghi dấu ấn sáp nhập công ty chứng khoán đầu tiên trong lộ trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự hợp nhất giữa MBS và Công ty VIT thành một công ty chứng khoán mới, nhưng vẫn lấy tên là MBS.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Vũ Bằng – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, do đây là hoạt động hợp nhất đầu tiên trên thị trường chứng khoán nên trong quá trình triển khai đã có những khó khăn. Vì vậy Lãnh đạo Ủy ban đã cùng các đơn vị chuyên môn, các sở và trung tâm lưu ký đã tổ chức nhiều cuộc họp để cùng phía công ty tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Ông Vũ Bằng cho rằng, UBCKNN xác định mục tiêu cho việc sáp nhập này phải đảm bảo 2 yếu tố cốt lõi. Thứ nhất, là phải đảm bảo tuân thủ luật pháp, đảm bảo sự ổn định và an toàn của thị trường. Thứ hai là phải đảm bảo tính kế thừa của tổ chức hợp nhất và phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, của cổ đông và của khách hàng.

Với sự nỗ lực của cả 2 công ty, sự hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), việc sáp nhập đã thực hiện đảm bảo được các yêu cầu và chủ trương của việc tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

Được biết, kể từ hôm nay MBS hoạt động trên nền tảng nhân sự, khách hàng, sản phẩm, công nghệ của MBS hiện có. Nhân sự hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành, cơ cấu nhân sự các khối phòng, ban chi nhánh của MBS không có bất cứ sự thay đổi nào do hoạt động hợp nhất.

MBS cũng sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ - gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB và Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT.

Theo ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB cho biết, sau hợp nhất vốn điều lệ mới của công ty sẽ tăng lên 621 tỷ đồng, kế hoạch sang năm tới MBS sẽ tăng quy mô vốn lên 1.000 tỷ đồng.

Ông Thái cũng chia sẻ rằng, sự hợp nhất này mở ra một trang mới với nhiều thuận lợi hơn cho MBS. Trên cơ sở đó, MBS sẽ phát huy để trở thành công ty chứng khoán có nền tảng lành mạnh, phát triển bền vững, phấn đấu đến 2015 trở thành hàng đầu tại Việt Nam./.

Mai An