Theo quyết định xử phạt, bà Nguyễn Thanh Tú báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 06/12/2018, bà Nguyễn Thanh Tú mua 75.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung TTZ (mã Ck: TTZ), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 318.776 lên 394.276 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,21% lên 5,21% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của TTZ). Đến ngày 12/03/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của bà Tú.

Quyết định được đưa ra căn cứ theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên