Ngoài việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, MPC cũng bàn về việc loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh hiện có.

Về kinh doanh, năm 2017 MPC thực hiện kim ngạch xuất khẩu 697,8 triệu USD, tăng 30% so với năm 2016 và vượt 2% kế hoạch năm; tổng doanh thu thuần đạt 15.665,3 tỷ đồng, tăng 30,8% và đạt 99,23% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 714,2 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với số đạt được trong năm 2016 nhưng mới chỉ hoàn thành 84,99% kế hoạch năm.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hợp nhất 800 triệu USD, sản lượng sản xuất hợp nhất 63.000 tấn tôm thành phẩm; doanh thu thuần hợp nhất 18.200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 990 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng năm 2018, MPC công bố sản lượng xuất khẩu đạt 33.269 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017 và hoàn thành 62% kế hoạch năm; doanh thu 442 triệu USD, hoàn thành 55% kế hoạch năm. Riêng 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất mới chỉ 304 tỷ đồng./.

Đ.Doãn