* MPC: Cty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã CK: MPC) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2013. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Thông qua rút niêm yết, phương án hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE, phương án giải quyết quyền lợi của cổ đông khi hủy niêm yết bằng cách mua cổ phiếu quỹ, phương án hủy lưu ký khi không còn là công ty đại chúng và một số nội dung khác. Thời gian thực hiện: 04/01/2014. Địa điểm: Thông báo sau. * PVL: Cty CP Địa ốc Dầu khí (Mã CK: PVL) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2013. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ 2007-2012; Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ mới 2013-2018; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.Thời gian thực hiện: 10/01/2014. Địa điểm thực hiện: Tầng 27, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, T.phố Hà Nội * PIT: Cty CP Đầu tư F.I.T (Mã CK: FIT) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2013. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2013; Thông qua chiến lược kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo; Thông qua việc tuyển dụng nhân sự cao cấp người nước ngoài; Thông qua phương án chào bán cổ phiếu trong năm 2014. Thời gian: Dự kiến ngày 18/01/2014. Địa điểm : Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội./.

Hồng Quyên