HSX cho biết, căn cứ công văn số 7261/UBCK-QLPH ngày 5/11/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), MSN đã gửi Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến UBCKNN ngày 31/10/2013; tuy nhiên, đến ngày 7/11/2013, HSX mới nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty này.

Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 52/2012/TT-BTC quy định, “việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời với việc báo cáo UBCKNN, SGDCK về nội dung thông tin công bố” nên MSN đã vi phạm các quy định về công bố thông tin kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Do vậy, HSX đã nhắc nhở MSN, đồng thời đề nghị công ty có văn bản giải trình và tuân thủ các quy định hiện hành về công bố thông tin.

Được biết trước đó, MSN đã phát hành thành công gần 30 triệu cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán lần 1 với giá 65,915 đồng/cổ phần. Tổng thu ròng từ việc chào bán cổ phiếu lần 1 trên không thu tiền mặt mà nhằm tất toán các nghĩa vụ của công ty theo các thỏa thuận hiện tại với Vietnam Resource. Investments (Cayman) Limited. Còn dự kiến đợt phát hành lần 2 ( khoảng 9 triệu cổ phiếu) MSN sẽ dành cho Jade Dragon (Mauritius) Limited (JDML) hoặc các công ty liên kết của JDML.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11, cổ phiếu MSN đóng cửa ở mức giá 80,5 nghìn đồng/cổ phiếu./.

N.A