Theo đó, số cổ phiếu MSN được chấp thuận niêm yết bổ sung là 29.770.465 cổ phiếu. Tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 297 tỷ đồng.

Đây là số cổ phiếu phát hành riêng lẻ lần 01 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 091/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.

Ngày niêm yết có hiệu lực 19/12/2013.

Được biết, MSN có số vốn điều lệ là hơn 7.349 tỷ đồng. Hiện tại MSN có hơn 705 triệu cổ phiếu đang lưu hành, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/12 cổ phiếu của Công ty này có giá là 85.500 đồng/cổ phiếu.

Hồng Quyên