Đây là con số được Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2014 của Bộ Tài chính chiều 9/10.

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, tổng thu cân đối NSNN đạt 636 nghìn tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013. Riêng với thu nội địa, thực hiện tháng 9 ước đạt 35,4 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 9 tháng đạt 427,89 nghìn tỷ đồng, bằng 79,4% dự toán, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Cùng với đó, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 9 ước đạt 12,96 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 9 tháng đạt 125,1 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2% dự toán, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Bo Tai chinh hop bao quy 3

Thứ trưởng Vũ Thị Mai chủ trì phiên họp báo quý III của Bộ Tài chính. Ảnh: Duy Thái

Thứ trưởng Vũ Thị Mai đánh giá, kết quả thu NSNN 9 tháng đầu năm nhìn chung đạt khá. Trong đó, cơ quan Thuế, Hải quan đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu NSNN; tổ chức theo dõi, bám sát tình hình, nắm chắc đối tượng, địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường đôn đốc xử lý thu hồi nợ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, ngành hàng có rủi ro cao về thuế.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã đẩy mạnh thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm số giờ kê khai nộp thuế, tăng số doanh nghiệp khai thuế điện tử và số địa phương nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Nguồn vượt thu sẽ chi cho lĩnh vực nào?

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, với mức thu đạt trong 9 tháng so với kế hoạch của cả năm cũng như tiến độ thu của 2 năm gần đây, thì năm nay tiến độ thu NSNN đạt khá. Do vậy, căn cứ vào diễn biến thực tại của nền kinh tế và sự tính toán, dự kiến của Bộ Tài chính, khả năng hoàn thành kế hoạch thu cả năm là khả quan. Theo đó, năm 2014, dự kiến ngân sách khả năng sẽ vượt thu khoảng 9% so với kế hoạch đề ra đầu năm. Điều này cho thấy, nền kinh tế cả nước đã bước đầu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang trên đà phục hồi.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết thêm, nguồn thu vượt kế hoạch này sẽ dành cho việc bố trí nguồn vốn cho các nhiệm vụ chi chưa đủ vốn để cân đối. Cụ thể, nguồn vốn vượt thu sẽ dành để bù cho phần giảm thu ngân sách địa phương do điều chỉnh chính sách thu vì nguyên nhân khách quan.

Đồng thời, nguồn vượt thu sẽ có điều kiện bổ sung kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà dự toán đầu năm chưa bố trí được. Đây là lĩnh vực được Đảng và Nhà nước ưu tiên, quan tâm hỗ trợ, tuy nhiên, trong những năm gần đây, do nguồn thu ngân sách gặp khó khăn nên chưa đáp ứng được nhu cầu. Do vậy, nguồn vượt thu sẽ bố trí tăng thêm cho công tác an sinh xã hội còn thiếu, như: tiền điện cho hộ nghèo, kinh phí thực hiện hỗ trợ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ người có công, người nghèo, xây dựng nhà ở tránh bão lũ,...

Bên cạnh đó, nguồn vốn tăng thu sẽ một phần dành cho tăng chi trả nợ, nhằm góp phần lành mạnh hơn tình hình nợ công hiện nay. Mặt khác, số thu này cũng một phần để xử lý nợ hoàn thuế giá trị gia tăng. Đây là những nhu cầu bố trí nguồn vốn hết sức cấp bách. Ngoài ra, số vốn vượt thu còn để phục vụ cho nhiệm vụ chi của một số nhu cầu cấp bách, đột xuất trong năm...

Tính đến hết ngày 25/9/2014, Kho bạc Nhà nước huy động được 210.198,3 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch Bộ giao năm 2014, bằng 145,0% so với cùng kỳ năm 2013.

Nhìn chung tình hình thị trường TPCP 9 tháng đầu năm 2014 có nhiều thuận lợi, các thành viên tham gia tích cực vào các phiên đấu thầu. Tính riêng trong tháng 9 số lượng các thành viên tham gia đấu thầu đều từ 10 – 14 thành viên/kỳ hạn/phiên; tổng khối lượng trái phiếu đặt thầu là 32.011 tỷ đồng/12.000 tỷ đồng gọi thầu; khối lượng trái phiếu trúng thầu là 12.000 tỷ đồng/12.000 tỷ đồng gọi thầu, tỷ lệ trúng thầu các phiên đạt 100%.

Trái phiếu kỳ hạn dài đang nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư trên thị trường, trong tháng 9/2014 KBNN chỉ tập trung phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm, tạm dừng phát hành trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm.

N.P-D.T