1

Phó Chủ tịch công đoàn Bộ Tài chính Nguyễn Tuấn Phương phát biểu định hướng chương trình tọa đàm.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Bộ, Ban thanh tra nhân dân cơ quan bộ, Chủ tịch công đoàn các đơn vị thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

Tham luận của các đại biểu tập trung vào các chủ đề: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ chí Minh về thực hành tiết kiệm; Cơ sở pháp lý để tổ chức công đoàn thực hiện vai trò của mình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan đơn vị.

Các đại biểu cũng nêu rõ về thực trạng về thực hành tiết kiệm, nguyên nhân còn lãng phí tại đơn vị của mình hiện nay, cũng như các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các cơ quan đơn vị…

Để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được những kết quả cao, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc chia sẻ: Công đoàn cần phải nắm vững tư tưởng của cán bộ, đoàn viên; quan tâm và làm tốt hơn nữa việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước…;

Động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia công tác quản lý chuyên môn, nhằm không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, năng lực làm việc, chất lượng hiệu quả công tác của cán bộ, đoàn viên công đoàn…

Công đoàn tổ chức tốt các hoạt động tham gia quan lý chuyên môn, chấp hành nghiêm túc kỷ luật về thời gian lao động, thực hiện cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, thực hiện văn minh công sở, động viên toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng động và sáng tạo trong mọi hoạt động, phát huy sang kiến, cải tiến trong công việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.../.

Tin và ảnh: Đức Minh