Nợ thuế giảm 9% so với cùng kỳ

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế các cấp thu nợ ước đạt 11.097 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 7.478 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 3.619 tỷ đồng.

cục-thuế-bắc-ninh-oko.jpg
Công chức thuế Cục Thuế Bắc Ninh kiểm tra hồ sơ của người nộp thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ thuế toàn ngành quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/4/2021 giảm 9% so với cùng kỳ. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/4/2021 giảm 11,6% so với cùng kỳ.

Đóng góp vào kết quả thu hồi nợ thuế đại diện Tổng cục Thuế cho rằng, ngoài việc phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ những ngày đầu năm, cục thuế các địa phương cũng đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thuế, đặc biệt là công tác quản lý, cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Chia sẻ về tình hình nợ thuế trên địa bàn, ông Trần Minh Chiến – Phó Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, tính đến hết quý I/2021, tổng số tiền nợ thuế đơn vị đang quản lý là 1.294 tỷ đồng, so với thời điểm ngày 31/12/2020, nợ thuế giảm 0,2%.

Báo cáo của Cục Thuế Lâm Đồng cho thấy, số tiền thuế nợ có khả năng thu đến 90 ngày và trên 90 ngày trên địa bàn là 236,3 tỷ đồng, chiếm 53% tổng số tiền thuế nợ, giảm 68% so cùng kỳ.

Chia sẻ về công tác xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội, đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, tính đến ngày 28/2/2021 toàn tỉnh đã thực hiện khoanh nợ cho 5.883 người nộp thuế (NNT) với số tiền thuế nợ đã khoanh là 139 tỷ đồng, đạt 96,6% so với số tiền thuế nợ phải khoanh. Cục Thuế cũng đã tiến hành kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ theo quy định trình UBND tỉnh quyết định. Tính đến ngày 31/3/2021 cơ quan thuế Quảng Ngãi đã thực hiện gửi hồ sơ đề nghị xóa cho Tổng cục Thuế quyết định theo thẩm quyền 2 NNT với số tiền đề nghị xóa 12,5 tỷ đồng, đang công khai 1 NNT để thẩm định và tiếp tục trình. UBND tỉnh đã quyết định xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cho 1.093 NNT, với số tiền đã xóa là 12,9 tỷ đồng, đạt 19,5% so với số tiền phải xóa.

Quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2021. Trong đó, trọng tâm là rà soát, nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng bao quát được hết nguồn thu; nâng cao năng lực quản lý thuế cho cơ quan thu, phòng chống gian lận, trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế, thực hiện quản lý thuế điện tử; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng minh bạch cho NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Đồng thời, ngành Thuế sẽ tiếp tục xử lý, giải quyết, thẩm định các hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; hướng dẫn, giải đáp và xử lý các vướng mắc về việc khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn, miễn tiền chậm nộp và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu nợ thuế bảo vệ môi trường đối với các đơn vị nợ đọng thuế bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, ngành Thuế đang thực hiện triệt để các biện pháp thu hồi nợ thuế đối với các trường hợp lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để cố tình chây ỳ nợ thuế như: trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên, thu hồi giấy phép kinh doanh và công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ đôn đốc thu, xử lý nợ thuế theo từng tháng, quý trong năm 2021; phân công, giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm thu nợ, xử lý nợ đọng thuế cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo và từng công chức tham gia quản lý nợ thuế; báo cáo tiến độ thu nợ hàng tháng, đánh giá tình hình thực hiện của các đơn vị và đôn đốc nhắc nhở, thông báo bổ sung những trường hợp nợ thuế mới phát sinh để nắm bắt kịp thời xử lý./.

Văn Tuấn