Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm 2 loại kỳ hạn: 3 năm (500 tỷ đồng) và 5 năm (500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,82-6,10%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,00%/năm, thấp hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/7/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 4.301,83 tỷ đồng./.

H.N