Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Thế giới ở Washington, DC, Mỹ.

Ông Malpass cho biết theo ước tính mới của Ngân hàng Thế giới (WB), nhu cầu tài chính lớn nêu trên có thể giúp giải quyết các tác động của quá trình biến đổi khí hậu, chiến tranh và đại dịch. Và nguồn vốn tư nhân đóng vai trò “thiết yếu” để đáp ứng những nhu cầu đó.

Ông nói thêm rằng chương trình này dựa trên ba trụ cột. Trụ cột đầu tiên nhằm mục đích giúp dòng vốn luân chuyển tốt hơn bằng cách mang lại sự ổn định và minh bạch vĩ mô, đồng thời xây dựng các ngân hàng dữ liệu hỗ trợ chính phủ trong việc ra quyết định. Theo ông, những phân tích này sẽ tập trung vào hành động mà các quốc gia cần thực hiện để xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, thị trường cạnh tranh và đảm bảo vai trò cân bằng của chính phủ trong nền kinh tế.

Trụ cột tiếp theo nhằm giải quyết các vấn đề về thanh khoản, đồng thời tập trung vào các cơ hội để doanh nghiệp nhà nước thu hút vốn tư nhân. Trụ cột cuối cùng nhằm tạo ra một thị trường chứng khoán đủ sức thu hút các nhà đầu tư tổ chức.

Phát biểu tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington tổ chức, ông Malpass cho biết WB về lâu dài mong muốn chứng kiến việc tạo ra một loại tài sản quy mô lớn, năng động, có thể đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển, vượt khỏi giới hạn về biên giới và lĩnh vực nhằm đa dạng hóa rủi ro và giảm bớt chi phí tài chính.

Ông khẳng định sáng kiến này của WB sẽ thúc đẩy phát triển bền vững, toàn diện và thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí CO2, tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng, xóa đói giảm nghèo cho người dân cũng như thúc đẩy thế giới đạt được tốc độ số hóa toàn cầu cần thiết.