SachGiaoKhoa

Tới dự và phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: Việt Nam đang ở bước khởi đầu của quá trình đổi mới giáo dục theo yêu cầu chuyển từ chương trình tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực người học; từ mục đích truyền thụ kiến thức, kỹ năng cho học sinh sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học… Vì vậy, SGK phải có cấu trúc, nội dung, cách tiếp cận và hình thức trình bày đáp ứng tốt nhất sự sáng tạo, chủ động của giáo viên, học sinh trong quá trình dạy học, phù hợp với các đặc điểm về điều kiện giáo dục của cả nước cũng như các vùng miền khác nhau, đáp ứng tốt nhất mục đích và chuẩn của chương trình giáo dục.

Tại đây, các đại biểu đã nêu ra và thảo luận khá sâu vào vấn đề, có nên sử dụng nhiều bộ SGK để học sinh, giáo viên lựa chọn? Đề xuất của GS.TS Nguyễn Lộc, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam được khá nhiều đại biểu tán đồng: “Với một chương trình quốc gia nên có nhiều bộ SGK. Bộ GD&ĐT là cơ quan trực tiếp thẩm định và cho phép sử dụng nếu đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, số bộ SGK không nên quá nhiều, có thể biên soạn các bộ theo 3 vùng: đô thị, nông thôn và vùng miền núi, dân tộc thiểu số”.

Ông Lộc còn lưu ý, chương trình, SGK mới phải tiếp cận theo hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học, giảm mạnh đầu vào các môn học. Đồng thời thay đổi căn bản hệ thống đánh giá từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực. Theo ông Lộc, để tiến hành tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình và SGK mới, cần phải coi trọng việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo viên.../.

4 nội dung chính được đưa ra thảo luận tại hội thảo là: Những định hướng trong đổi mới và hiện đại hóa sách giáo khoa (SGK) phổ thông; xây dựng, phát triển, sử dụng SGK điện tử; xây dựng, phát triển mô hình SGK mới và hiện đại; đánh giá và sử dụng SGK trong nhà trường phổ thông hiện đại.

KT