"Thi đua làm theo lời Bác", phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Ông Mai Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đã ký Quyết định số 1322/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch triển khai phát động phong trào thi đua “Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, ngành Thuế Việt Nam quyết tâm thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy “Thu thuế phải thu được lòng dân”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu NSNN giai đoạn 2021-2025 để lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025)”.

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành Thuế Việt Nam đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đồng thời, kế hoạch đưa ra các giải pháp tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế Việt Nam để phấn đấu thi đua quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ.

Ngành Thuế 78 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Thu thuế phải thu được lòng dân”
Hóa đơn điện tử được triển khai mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội. Ảnh: TL

Kế hoạch phát động phong trào thi đua nêu rõ các nhóm nội dung thi đua và giải pháp thực hiện. Cụ thể, quán triệt quan điểm đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành Thuế Việt Nam nhằm tuyên truyền về truyền thống lịch sử của ngành Thuế; đảm bảo thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhưng đảm bảo theo đúng lời dạy của Bác Hồ: “Thu thuế phải thu được lòng dân”.

Các đơn vị trong toàn ngành thực hiện quán triệt và tuyên truyền đến từng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhận thức được việc triển khai thực hiện phong trào thi đua là cơ hội thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước; khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, tạo động lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đơn vị trong toàn ngành, tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên phạm vi toàn quốc, cụ thể: “Trong nền kinh tế số ngày nay, thu được lòng dân mới thu được thuế. Chính vì vậy, việc triển khai HĐĐT, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế (NNT), giảm tối đa tất cả chi phí cho NNT, lấy NNT làm trung tâm phục vụ chính là thu lòng dân để thu thuế”.

Vì vậy, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho NNT là cá nhân; đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) để vận hành hệ thống HĐĐT thông suốt 24/7, từ đó phục vụ tốt nhất hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN).

Đồng thời, ngành Thuế tiếp tục đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT); nâng cấp hạ tầng CNTT, Cổng thông tin điện tử (TTĐT) để kết nối, lưu trữ thông tin và hỗ trợ NNT theo hình thức điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro đối với TMĐT.

Ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như: Triển khai việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tăng cường ứng dụng CNTT hiện đại hóa hệ thống thuế; triển khai thực hiện tích hợp việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngành tổ chức triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Chương trình hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 đã được Bộ Tài chính phê duyệt; tiếp tục tăng cường triển khai số hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của NNT chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Ngành chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế của DN để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các giải pháp để hỗ trợ NNT; tập trung triển khai các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; hỗ trợ NNT nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu cho NSNN.

Ngành Thuế tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế, mở rộng cơ sở thuế, đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, đánh giá, phân tích, báo cáo kịp thời kết quả thu; qua đó, xác định các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

Ngành Thuế 78 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Thu thuế phải thu được lòng dân”
Lãnh đạo Cục Thuế Lào Cai giải cho công chức và người lao động. Ảnh: Thu Huyền

Kế hoạch cũng nêu rõ, ngành Thuế triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, trong đó tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra các ngành, lĩnh vực, DN có rủi ro cao về thuế; tăng cường điện tử hóa, số hóa trong quản lý công tác thanh tra, kiểm tra thuế thông qua việc triển khai và đẩy mạnh trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro để tạo thuận lợi cho NNT...

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu trên cơ sở triển khai Kế hoạch triển khai phát động phong trào thi đua được ban hành theo Quyết định số 1322/QĐ-TCT, các đơn vị trong toàn ngành Thuế triển khai thực hiện phong trào thi đua sâu rộng, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế được giao. Đồng thời thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc những gương điển hình tiên tiến trong toàn ngành Thuế.

Ngoài ra, ngành triển khai đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuế mà trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu theo chức năng quản lý thuế, các ngạch công chức chuyên ngành thuế, các kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý và tổ chức thực thi công vụ; tăng cường hình thức đào tạo trực tuyến; nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp...

Lan tỏa phong trào thi đua chào mừng ngày truyền thống

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tại Quyết định số 1322/QĐ-TCT về Kế hoạch triển khai phong trào thi đua, cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, triển khai các hội thao chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Thuế, thăm tặng quà các gia đình cán bộ công chức có hoàn cảnh khó khăn…

Ghi nhận tại Ninh Bình, ngày 11/8/2023, tại Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư, các chi cục thuế thuộc cục thuế các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam (Cụm Thi đua số 7) đã tổ chức lễ ký giao ước và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2023.

Với khẩu hiệu: “Kỷ cương, trách nhiệm; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2023” 12 đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 7 gồm 10 chi cục thuế khu vực: TP. Ninh Bình - Hoa Lư; Tam Điệp - Yên Mô; Nho Quan - Gia Viễn; Kim Sơn - Yên Khánh; Quỳnh Phụ - Hưng Hà; Tiền Hải - Kiến Xương; TP. Thái Bình - Vũ Thư; TP. Phủ Lý - Kim Bảng; Duy Tiên - Lý Nhân; Thanh Liêm - Bình Lục và 2 Chi cục Thuế Đông Hưng; Thái Thụy, phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023.

Ngành Thuế 78 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Thu thuế phải thu được lòng dân”
Đại diện Chi cục Thuế khu vực TP Ninh Bình - Hoa Lư và Chi cục Thuế khu vực TP. Phủ Lý - Kim Bảng ký giao ước thi đua. Ảnh: CT

Mục tiêu của phong trào thi đua là tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời, phấn đấu thu NSNN hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2023 được giao.

Nội dung các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy đề xuất các sáng kiến, phát động phong trào “Mỗi đơn vị có một sáng kiến được áp dụng trong công tác” và phong trào “8 giờ làm việc chất lượng và hiệu quả”; thực hiện nghiêm túc Tuyên ngôn ngành Thuế giữ gìn các giá trị “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.

Tại Lào Cai và Phú Thọ, hai cục thuế tỉnh cũng đã tổ chức giải thể thao cho công chức và người lao động trong toàn đơn vị. Tại Lào Cai, tham dự giải có gần 150 vận động viên là công chức, người lao động thuộc Công đoàn cơ quan cục thuế và 7 chi cục thuế các huyện, thị xã, khu vực, tranh tài với 4 môn thi đấu gồm: bóng chuyền hơi, kéo co, cầu lông và tennis.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai cho biết, việc tổ chức giải thể thao thực sự trở thành một sân chơi bổ ích cho cán bộ công nhân viên chức của đơn vị. Đây cũng là dịp để các phòng, chi cục thuế các huyện, thị xã và khu vực, các đoàn viên, công đoàn có cơ hội gặp gỡ, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó; cũng là dịp để trao đổi về chuyên môn và hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm phong phú thêm hoạt động đời sống văn hóa tinh thần của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động trong toàn Cục Thuế Lào Cai.

Ngành Thuế 78 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Thu thuế phải thu được lòng dân”
Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thuế Khánh Hòa tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa” cho gia đình đoàn viên Nguyễn Chí Bảo. Ảnh: CCT

Tại Khánh Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thuế Khánh Hòa tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn Khánh Hòa” cho gia đình đoàn viên Nguyễn Chí Bảo - thành viên Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa.

Ông Lương Xuân Thu - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa cho biết, đoàn viên Nguyễn Chí Bảo là nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ công tác tại chi cục thuế, vợ là hợp đồng lao động ngắn hạn tại Trường mầm non xã Vạn Thắng. Đoàn viên Nguyễn Chí Bảo thường xuyên đau ốm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhiều năm qua, gia đình anh sống nhờ nhà anh trai. Xét hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất hỗ trợ đoàn viên xây dựng nhà ở mới trên đất của cha mẹ phân chia cho đoàn viên.

Theo ông Lương Xuân Thu, đây là một những hoạt động chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm thiết thực chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời, đây cũng là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945-10/9/2023) của Cục Thuế Khánh Hòa.

Được biết, hiện nhiều cục thuế địa phương đã và đang triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phấn đấu những tháng còn lại năm 2023 hoàn thành mục tiêu thu ngân sách của năm và hưởng ứng phong trào thi đua toàn ngành Thuế./.