Thông tin từ HNX cho biết, Hội nghị lần này sẽ có sự tham dự của các đại biểu là đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tài chính và 52 thành viên thị trường.

Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu quý IV/2013 lần này sẽ tập trung vào các nội dung: Đánh giá hoạt động thị trường trái phiếu chính phủ 4 năm; Định hướng triển khai kế hoạch phát triển hệ thống và sản phẩm mới đối với năm 2014; Giới thiệu về sản phẩm Bond Index; Thảo luận chung giữa cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức thị trường và thành viên về các vấn đề liên quan đến công tác vận hành, phát triển thị trường trái phiếu chính phủ giữa cơ quan quản lý, cơ quan vận hành và thành viên thị trường.

Đây là hội nghị được tổ chức định kỳ, hàng quý nhằm tổng kết, đánh giá lại công tác vận hành, phát triển thị trường trái phiếu giữa cơ quan quản lý, cơ quan vận hành và thành viên thị trường./.

Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu quý IV/2013 sẽ tổ chức vào lúc 15h00 ngày 11/10/2013, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Duy Thái