Ngày 15/9: Tổ chức đấu giá lại 11 biển số xe ô tô
Ảnh minh họa.

Trong đó, vào buổi sáng sẽ đấu giá hai biển số “ngũ quý” của Phú Thọ và Hà Nội. Cụ thể, từ 9 giờ đến 10 giờ, sẽ đấu giá biển số 19A - 555.55 của tỉnh Phú Thọ; từ 10 giờ 15 đến 11 giờ 15, đấu giá biển số 30K - 555.55 của Hà Nội.

Buổi chiều, có 9 biển số đưa ra đấu giá, trong đó có 4 biển số “ngũ quý” siêu đẹp của Bắc Ninh, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang. Cụ thể, từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30, đấu giá các biển: 15K - 188.88 của Hải Phòng, 99A - 666.66 của Bắc Ninh, 36A - 999.99 của Thanh Hóa. Từ 14 giờ 45 đến 15 giờ 45, đấu giá các biển 43A-799.99 của Đà Nẵng, 47A - 599.99 của Đắk Lắk, 51K - 888.88 của TP. Hồ Chí Minh. Từ 16 giờ đến 17 giờ, đấu giá biển số 98A - 666.66 của Bắc Giang, 65A - 399.99 của Cần Thơ, 30K - 567.89 của Hà Nội.

Việc đấu giá được thực hiện trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam: https://vpa.com.vn.

Theo Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, đối với khách hàng đã tạm rút tiền hồ sơ, tiền đặt trước đối với các biển số trên, có nhu cầu tham gia đấu giá lại cần phải nộp lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước, gồm 40,1 triệu đồng/biển số xe (tiền đặt trước là 40 triệu đồng, tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 100 nghìn đồng). Thời hạn nộp đến trước 16 giờ 30 ngày 14/9/2023.

Công ty này cũng cho hay không phát sinh thêm khách hàng mới tham gia đấu giá đối với 11 biển số trên.

Đối với những khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước và tham gia đấu giá 11 biển số xe ô tô ngày 22/8/2023, sẽ được giữ nguyên quyền lợi khi tham gia cuộc đấu giá tiếp theo theo đúng Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và Quy chế đấu giá đã ban hành./.