Diễn đàn dự kiến có sự tham dự của ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; lãnh đạo các hiệp hội và doanh nghiệp trong, ngoài nước; đại diện cơ quan thuế, hải quan…

Vào đầu tháng 1/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về Chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp đó, ngày 30/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, với quy mô hỗ trợ lên tới 350 nghìn tỷ đồng.

Ngày mai sẽ diễn ra Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài khoá hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”
Doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều từ chính sách miễn, giảm thuế, phí. Ảnh: TL.

Đáp ứng nhu cầu của đông đảo các nhà đầu tư, doanh nhân trong và ngoài nước mong muốn tiếp cận thông tin đầy đủ, toàn diện về những nội dung của các gói hỗ trợ, cũng như những nhiệm vụ mà Bộ Tài chính đã và đang triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Thời báo Tài chính Việt Nam và Tạp chí Nhà đầu tư phối hợp tổ chức Diễn đàn "Đối thoại chính sách tài khoá hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội".

Diễn đàn nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư có góc nhìn thấu đáo, đồng thời chỉ ra các cơ hội đối với doanh nghiệp và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách tài khoá hỗ trợ, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Theo các chuyên gia kinh tế, những chính sách, giải pháp của Chính phủ, đặc biệt là gói hỗ trợ về tài khóa là khá đồng bộ với nguồn lực đủ lớn để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2023.

Ngay khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP đã được dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và tin tưởng rằng với việc thực hiện thành công chương trình này, kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng từ 6,5 - 7% như Nghị quyết đã đề ra./.