Khai mac HDND nghệ An

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ an Khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 13

Năm 2014, tỉnh Nghệ An thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về nhiệm vụ, giải pháp phát triển tỉnh đến năm 2020. Kết quả là mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng tỉnh vẫn đạt và vượt 24/27 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ước tính GDP cả năm 2014 của tỉnh đạt 56.688,6 tỷ đồng, tăng 7,24% (kế hoạch đặt ra 7-8%), cao hơn tốc độ tăng trưởng của 2 năm gần đây (năm 2012 tăng 6,1%, năm 2013 tăng 6,5%) và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước (ước 5,8%).

Trong đó, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 14.337,1 tỷ đồng, tăng 3,85%; khu vực công nghiệp – xây dựng ước thực hiện 18.495,8 tỷ đồng, tăng 8,72%; khu vực dịch vụ ước thực hiện 23.955,7 tỷ đồng, tăng 8,22% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 năm 2014 tăng 2,51% so với tháng 12/2013; GDP bình quân đầu người ước đạt 25 triệu đồng/người (tăng so với năm 2013 là 22,96 triệu đồng/người). Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2014 ước tăng 9,68% so với năm 2013; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 13,53%; giá trị sản xuất xây dựng ước tăng 4,95% so với cùng kỳ.

Số liệu từ tỉnh Nghệ An cho thấy, thu ngân sách năm 2014 ước đạt 7.213 tỷ đồng, bằng 107,14% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó thu nội địa đạt 6.050 tỷ đồng, bằng 103,95% dự toán, thu thuế xuất nhập khẩu 1.150 tỷ đồng, bằng 127,78% dự toán.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Nghệ An vẫn còn tồn tại những khó khăn cần quan tâm tháo gỡ như tình trạng nợ BHXH vẫn còn nhiều (tính đến 31/10, nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn là hơn 192 tỷ đồng, trong đó nợ BHXH trên 128 tỷ đồng); nợ thuế vẫn còn ở mức cao (tính đến 31/10/2014 số nợ thuế là khoảng 799 tỷ đồng); tiến độ nhiều công trình vẫn còn chậm do thiếu vốn, công tác quyết toán dự án hoàn thành vẫn còn chậm; tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, hàng giả vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp...

Năm 2015, tỉnh sẽ tập trung rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch năm 2011-2015 để thực hiện đạt cao nhất mục tiêu kế hoạch năm 2015. Chú trọng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư và hình thức đầu tư gắn với huy động tốt nội lực để phát triển kinh tế,...

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh thống nhất chọn 3 vấn đề để chất vấn thuộc các lĩnh vực, mà đầu tiên là lĩnh vực trong công tác thu hút đầu tư, dự án sau cấp giấy chứng nhận đầu tư chậm triển khai (nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp).

Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội gồm công tác xóa đói, giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo và bình xét hộ nghèo có biểu hiện chưa chính xác; công tác đào tạo nghề còn hạn chế; tình trạng một số tổ chức lợi dụng xuất khẩu lao động để lừa đảo trục lợi chưa được ngăn chặn kịp thời; công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động còn nhiều bất cập (nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục).

Lĩnh vực y tế gồm có tình trạng lạm thu, sử dụng quỹ BHYT, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và tình trạng vi phạm về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp)./.

Thúy Nghĩa