Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Đào Mạnh Duy bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Từ ngày 7/1/2021 đến ngày 18/1/2021, ông Đào Mạnh Duy đã bán 226.500 cổ phiếu TNH (tương ứng 2.265.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu TNH) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hảo, người có liên quan của bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (mã Ck: DVN) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ông Nguyễn Văn Hảo, đã thực hiện giao dịch bán 20.000 cổ phiếu DVN vào ngày 17/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên