Theo đó, tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu NHA đạt 241,4 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.600 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá +/-20%.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và 2019, doanh thu thuần của công ty lần lượt đạt hơn 104 tỷ đồng và 170 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt hơn 27 tỷ đòng và 68 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của công ty đạt 67 tỷ đồng tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng.

Được biết, NHA được thành lập vào tháng 3/2004, năm 2010, công ty chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với vốn điều lệ là 58,9 tỷ đồng. Sau nhiều lần thực hiện điều chỉnh, hiện nay vốn điều lệ của công ty đạt hơn 241 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của công ty là xây dựng và kinh doanh dịch vụ, kinh doanh bất động sản./.

Hồng Quyên