Danh sách các công ty niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán gồm có: CtyCP Beton 6 (BT6), CtyCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC); CtyCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG); CtyCP Đầu tư nhà mơ ước (DRH); CtyCP DICIMEXO (FDG); CtyCP Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang (LGL); CtyCP MT GAS ( MTG); CtyCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM); CtyCP vận tải và giao nhận bia Sài Gòn (SBC); CtyCP Công nghệ viễn thông Sài Gòn (SGT); CtyCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI); CtyCP Thủy điện Thác bà (TBC); CtyCP Tài nguyên (TNT); CtyCP Vĩnh Hoàn (VHC). Trong số các công ty niêm yết nêu trên thì có DLG, DRH, FDG, SSI, TBC có đơn xin gia hạn chậm nộp báo cáo tài chính.

HSX cho biết, theo quy định về việc công bố thông tin định kỳ trên thị trường chứng khoán: “công ty đại chúng phải công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán độc lập ký báo cáo kiểm toán. Thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Xét theo quy định thì thời hạn hoàn thành và công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 chậm nhất là ngày 31/3/2014.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm cuối ngày 1/4/2014, HSX vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính kiểm toán của một số công ty niêm yết.

Do vậy, HSX nhắc nhở các công ty niêm yết khẩn trương công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2013 theo đúng quy định, đồng thời, gửi kèm theo công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin nêu trên./.

Hồng Quyên