Trong số các doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tuần này, cao nhất là 35% và thấp nhất là 5%.

Cụ thể, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã Ck: VHC) thông báo ngày 20/2 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2023. Theo đó, cổ đông công ty sẽ được nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/2.

Với 224,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vĩnh Hoàn dự kiến sẽ chi gần 450 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Trước đó, vào đầu tháng 2 vừa qua, Vĩnh Hoàn vừa chi gần 450 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (mã Ck: PGB) thông báo phát hành 120 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:4, tức sở hữu cứ 10 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới phát hành thêm. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/2. Tổng giá trị của đợt phát hành này theo mệnh giá là 1.200 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt với mức cao nhất 35%
Ảnh minh họa

Trong khi đó, Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang (mã Ck: HGM) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35% (3.500 đồng/cổ phiếu). Ngày giao dịch không hưởng quyền 23/2 và thời gian chi trả vào ngày 25/3. Với hơn 11,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGM dự chi gần 42 tỷ đồng để tạm ứng cho đợt cổ tức này.

Còn Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (mã Ck: SVC) thông báo ngày 22/2 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 5%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Với hơn 66,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Savico cần chi hơn 33,3 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này. Dự kiến cổ đông sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 29/2./.