Trong đó, có một số doanh nghiệp có tỷ lệ trả cổ tức cao như: Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (mã Ck: DPR) dự kiến chi trả cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/11, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/11. Với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DPR dự chi hơn 86 tỷ đồng để trả cổ tức cho đợt này. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 30/11.

Công ty cổ phần Traphaco (mã Ck: TRA) thông báo ngày 18/11 tới đây sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 20%. Ngày chốt là ngày giao dịch không hưởng quyền. Với tỷ lệ 20%, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận về 2.000 đồng/cp, Với 41,4 triệu đang lưu hành, ước tính TRA cần chi 83 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là 30/11/2022.

Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, cao nhất 35%
Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã Ck: DSN ) vừa công bố thông tin về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (tương đương sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 16/11, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/11. Với gần 12,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DSN cần chi hơn 18 tỷ đồng để thực hiện việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2022.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã Ck: NCT) chuẩn bị tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 16/11, thời gian thanh toán từ ngày 15/12/2022. Với hơn 26 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, công ty chi khoảng 91,6 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu./.