Theo ông Trần Thọ Đạt, năm 2013 kinh tế nước ta về cơ bản vẫn là một bức tranh nhiều màu sắc đan xen và một số điểm sáng đã bắt đầu lộ diện, tăng trưởng kinh tế phục hồi nhẹ. Dự báo năm 2014 kinh tế thế giới sẽ có bước tăng trưởng khá và kinh tế Việt Nam sẽ có bước tiến mới, đặc biệt là xuất khẩu. Nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu hàng nông nghiệp sẽ tiếp tục khởi sắc, đóng góp nhiều hơn vào tổng kim ngạch xuất khẩu; chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu 2014 tăng 10% là đạt được.

Năm 2014 là năm áp chót của kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, sự ổn định và tiếp tục phục hồi kinh tế một cách chắc chắn của năm 2014 đóng vai trò quan trọng không chỉ trong kế hoạch 5 năm mà còn là nền tảng quan trọng cho nền kinh tế sớm khởi sắc và chuyển sang một giai đoạn mới, hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh có nhiều đối tác mới trong khung khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định thương mại tự do với EU.

Nhiều tín hiệu lạc quan về kinh tế Việt Nam 2014
Các chuyên gia kinh tế thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Huy Phong

Tuy nhiên, theo ông Đạt, năm 2014 cần lưu ý nguy cơ lạm phát tăng trở lại do thực hiện cải cách tiền lương, điều chỉnh giá than, điện, y tế, giáo dục… Ngoài ra, giá năng lượng trên thế giới được dự báo sẽ ổn định trong năm 2014 nhưng Việt Nam vẫn cần đề phòng các cú sốc từ bên ngoài có thể tác động tới giá cả trong nước như biến động khó lường do tình trạng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và Đông Á.

Để đảm bảo mục tiêu ngân sách đề ra trong năm 2014 và những năm tiếp theo cần thực hiện tốt chính sách tài khóa, thực hiện chặt chẽ kỷ luật tài khóa trong chi tiêu công, tăng cường tiết kiệm chi, đặc biệt là chi thường xuyên đối với khu vực cần cải cách mạnh mẽ là hành chính công; xây dựng kế hoạch giảm dần đối tượng hưởng lương ngân sách để dần chuyển dịch cơ cấu chi, thiết lập sự cân bằng giữa thu và tăng thêm khả năng bố trí vốn cho tăng trưởng kinh tế./.

Lan Hương