Thứ ba 05/07/2022 11:25 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 33°C
Ninh Bình 36°C
Quảng Ninh 33°C
Thừa Thiên Huế 36°C
TP Hồ Chí Minh 31°C
Đà Nẵng 36°C
VNI: 1,189.88 - -5.65 (-0.47%)
KL: 265,838,450 (CP) GT: 6,252,529 (tỷ)
71 63 280 KL liên tục
VN30: 1,247.39 - -0.98 (-0.08%)
KL: 72,343,300 (CP) GT: 2,318,667 (tỷ)
12 1 17 KL liên tục
HNX: 278.77 - -2.43 (-0.86%)
KL: 30,552,576 (CP) GT: 519,345 (tỷ)
38 187 146 KL liên tục
HN30: 491.66 - -6.39 (-1.28%)
KL: 14,544,700 (CP) GT: 353,531 (tỷ)
3 5 14 KL liên tục
UPCOM: 86.86 - -1.04 (-1.18%)
KL: 17,206,107 (CP) GT: 342,588 (tỷ)
93 738 160 KL liên tục

Mới nhất | Đọc nhiều

Vì sao CPI 6 tháng đầu năm tăng thấp ?
Bosch Việt Nam có tổng giám đốc mới
Cơ hội nào cho cổ phiếu bảo hiểm khi có khung pháp lý mới?