Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch rất sôi động trong tháng 7/2021 vừa qua. Giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 tăng mạnh với khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân đạt 286.050 hợp đồng/phiên, tăng 34,84% so với tháng trước.

Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 12/7/2021 có KLGD đạt mức 403.266 hợp đồng, cao hơn 16,8% so với kỷ lục của thị trường được ghi nhận trong tháng 6 và trở thành kỷ lục mới về KLGD trong 1 phiên trên thị trường phái sinh.

chứng khoán phái sinh

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 7 đạt 43.360 hợp đồng, tăng 45,25% so với tháng trước. Đây cũng là mức OI cao nhất trong tháng.

Cũng theo số liệu từ HNX, về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài có tỷ trọng giao dịch chiếm 0,96%, nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng giao dịch trên 99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Bên cạnh đó, giao dịch của nhà đầu tư cá nhân đối với chứng khoán phái sinh vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 79,1% khối lượng giao dịch toàn thị trường, nhà đầu tư tổ chức chiếm 19,95% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Về giao dịch HĐTL trái phiếu chính phủ, trong tháng 7/2021, HĐTL trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm có tổng KLGD đạt 300 hợp đồng. Tổng OI của HĐTL trái phiếu chính phủ tại thời điểm 30/7/2021 là 149 hợp đồng. Các giao dịch HĐTL trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đều được thực hiện bởi nhà đầu tư là tổ chức trong nước./.

Duy Thái