Tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân cho 15.200 người, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình đảm bảo cuộc sống ổn định và dần được nâng cao. Ngoài việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Nhà nước theo quy định, những gia đình thuộc diện chính sách đều được hưởng lợi nhiều từ sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội trên địa bàn, nhất là những hộ còn nhiều khó khăn và những hộ dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, qua kết quả rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với nguời có công với cách mạng cho thấy còn một số tồn tại nhất định. Trong tổng số đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi thì có 145 trường hợp đang hưởng chế độ chưa đầy đủ (chiếm 0,95%), có 133 trường hợp đang hưởng chế độ sai (chiếm 0,88%). Ngoài ra, toàn tỉnh còn đến 334 trường hợp chưa được xem xét xác nhận.

Ông K'Pă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời đối với những trường hợp đang hưởng trợ cấp sai, đồng thời chỉ đạo cho các huyện, thị xã, thành phố sớm tiến hành phân loại, hướng dẫn các đối tượng chưa được xem xét xác nhận người có công đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Ông K'Pă Thuyên cũng đã kiến nghị với Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về một số vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công như mở rộng và rõ ràng cụ thể các danh mục bệnh tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học; bổ sung chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí cho các đối tượng thanh niên xung phong; cấp kinh phí kịp thời cho các địa phương để triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng người có công.../.

Theo dangcongsan.vn