ptt hue

Chiều 23/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia. Ảnh: VGP/Thành Chung

Tại buổi làm việc của Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, để thực hiện các cam kết quốc tế mới được ký kết, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Đồng tình với đề xuất nêu trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành chức năng sớm đề xuất nhân sự phù hợp cho Ủy ban.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ liên quan trình Chính phủ và Quốc hội cho phép dành riêng một khoản kinh phí cho các bộ, ngành để thực hiện kết nối và mở rộng kết nối các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất cơ chế đặc thù để lập, phê duyệt các dự án công nghệ thông tin phục vụ triển khai nhiệm vụ này.

ptt hue
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Ban chỉ đạo điều hành giá. Ảnh: VGP/Thành Chung

* Chiều cùng ngày, làm việc với Ban chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá đồng tình với đề xuất của cơ quan thường trực - Bộ Tài chính - là bổ sung thêm lãnh đạo một số bộ vào Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan tới quản lý giá; đồng thời khẩn trương xây dựng các kịch bản điều hành giá cho năm 2016 để bảo đảm thực hiện thành công kiểm soát về lạm phát theo mục tiêu đã đề ra./.

Theo VGP