Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Nguyễn Vũ Hoàng An bị phạt 15 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, ông Nguyễn Vũ Hoàng An - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã Ck: VNG), đăng ký bán 47.710 cổ phiếu VNG (tương ứng với 477.100.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu VNG) trong thời gian từ ngày 11/1/2021 đến ngày 9/2/2021, nhưng đến ngày 2/3/2021, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được bản công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch của ông Nguyễn Vũ Hoàng An.

Mức phạt được đưa ra theo quy định Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên