Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh phát biểu chúc mừng tới các nữ công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, là thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ nữ ngành Tài chính đã không ngừng phát triển cả về số lượng và nâng cao chất lượng.

Tính đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ của Bộ Tài chính chiếm hơn 40%. Nhiều chị em đã không ngừng rèn luyện tích cực, vượt mọi khó khăn, chịu khó học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu trưởng thành vượt bậc, được giao trọng trách là lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo tổng cục, cấp vụ và tương đương.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, cán bộ nữ Bộ Tài chính sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tạo lập các phong trào thi đua sáng tạo, phấn đấu trở thành "người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích cộng đồng và xã hội".

Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh chia sẻ, chị em ngành Tài chính cần thực sự cầu tiến bộ, không bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được; không nên an phận, mà cần có ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, phấn đấu nhiều hơn nữa để làm tròn nghĩa vụ của một công dân đối với xã hội và gia đình, xứng đáng với danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Thứ trưởng cũng đề nghị các tổ chức nữ công ngành Tài chính tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động để động viên chị em phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt, đoàn kết giúp nhau tiến bộ, tham gia nhiệt tình các hoạt động đoàn thể, xã hội nhằm tạo ra không khí làm việc sôi nổi trong đơn vị.

Phụ nữ ngành Tài chính không ngừng phát triển cả lượng và chất
Các nữ cán bộ ngành Tài chính nghe nói chuyện về phương pháp nuôi dạy con với chủ đề "Kỷ luật không nước mắt" . Ảnh: Đức Minh

Đức Minh