pvcombank

Năm 2014, PVcomBank đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 7.100 tỷ đồng. Ảnh: H.C

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2013, PVcomBank đã kế thừa và tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng TMCP Phương Tây. Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm và đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2013, PVcomBank đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp ngân hàng chủ động đối phó với những biến động của thị trường.

Kết thúc năm 2013, PVcomBank đạt doanh thu 1.868 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch (1.780 tỷ đồng); Tổng tài sản tại thời điểm Quý 4/2013 là 100.656 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 28 tỷ đồng; Các tỷ lệ an toàn của PVcomBank đều đảm bảo quy định của NHNN.

Năm 2014, trong bối cảnh khó khăn chung, PVcomBank đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 129 tỷ đồng, sau thuế 112 tỷ đồng.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Ngân hàng tập trung vào các giải pháp: Tích cực phát triển và củng cố mạng lưới bán lẻ; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu của Ngân hàng; Đẩy mạnh huy động vốn không kỳ hạn và cá nhân; Kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo định hướng của NHNN; Đẩy mạnh tín dụng cá nhân; Tập trung quản lý rủi ro, tiếp tục tái cấu trúc danh mục tín dụng và đầu tư; Đẩy mạnh kinh doanh trên thị trường liên ngân hàng… Các chỉ tiêu, giải pháp trên đều đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

H.C