Trước đó PVM đã công bố báo cáo tài chính quý II/2021 và báo cáo tài chính bán niên 2021. Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, tại ngày 30/6/2021, PVM có tiền và tương đương tiền đạt 54,6 tỷ đồng (trong đó tiền mặt là 1,2 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 53,4 tỷ đồng), đầu tư tài chính ngắn hạn 223 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn 185 tỷ đồng.

Sáu tháng đầu năm 2021, PVM đạt doanh thu 354,5 tỷ đồng, tăng 26% (so với cùng kỳ 2020). Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 19,6 tỷ đồng, gấp đôi 6 tháng đầu năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính 47 tỷ đồng giảm 33% (so với cùng kỳ), chi phí bán hàng 19 tỷ đồng, tăng 37%, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ còn 20,3 tỷ đồng, giảm 59,5%. Nhờ vậy mà lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 đạt 25 tỷ đồng, tăng 75%. Kết quả lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu 2021 đạt 32,3 tỷ đồng, tăng 46%. Năm 2021 PVM đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, như vậy sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 64,6% kế hoạch lợi nhuận.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, PVM cho biết nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu hợp nhất tăng 47,8 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 29,7 tỷ đồng.

Được biết, PVM có vốn điều lệ 386 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có bề dày thương hiệu hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư.

Đáng chú ý, theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên họp vào tháng 5/2021, PVM dự kiến lên kế hoạch thoái vốn tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng (Daesco) - doanh nghiệp sở hữu nhiều khu đất ở vị trí đắt giá tại Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế (hiện PVM đang nắm 49,78% vốn điều lệ của Daesco). Tuy nhiên, đến nay chưa thấy công ty công bố kế hoạch cũng như xác định giá khởi điểm thoái vốn ở Daesco là bao nhiêu, phương thức thoái vốn, giá trị lợi thế kinh doanh, lợi thế thương mại các lô đất của Daesco…/.

Hồng Quyên