10 sắc thuế có tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ

Đánh giá về kết quả thu ngân sách, theo lãnh đạo Cục Thuế Quảng Nam, có 10/17 nguồn thu, sắc thuế có tốc độ tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm 2022, như: Thu từ các doanh nghiệp nhà nước trung ương hơn 413 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán, tăng 19,6%; thu từ các doanh nghiệp nhà nước địa phương 51,2 tỷ đồng, đạt 75,3% dự toán, tăng 25,8%; thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 904 tỷ đồng, đạt 79,8%, tăng 92% do có đóng góp của Nhà máy bia Heineken 458 tỷ đồng và Công ty Phát triển Nam Hội An 220 tỷ đồng.

Quảng Nam: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 42% dự toán

Công chức Cục Thuế Quảng Nam đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế. Ảnh: CTV.

Các khoản thu, sắc thuế khác tăng so cùng kỳ như: Thu thuế thu nhập cá nhân hơn 447 tỷ đồng, đạt 63,9% kế hoạch, tăng 4,2%; thu tiền sử dụng đất 1.005 tỷ đồng, đạt 43,7% kế hoạch, tăng 68%; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 195,9 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch, tăng 67%; thu phí, lệ phí 122 tỷ đồng, đạt 73,5% kế hoạch, tăng 58%; thu khác ngân sách 149 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch, tăng 13% và thu xổ số kiến thiết 48,4 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch, tăng 40%.

Tuy nhiên, ông Tiếp cho hay, nguồn thu quan trọng là lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ cao nhất đến 72% dự toán thu năm 2023 (14.329 tỷ đồng/20.880 tỷ đồng), kết quả qua 5 tháng mới thu được 5.051 tỷ đồng, đạt 35% dự toán, bằng 55,4% so với cùng kỳ năm 2022 (9.104,9 tỷ đồng).

Nguyên nhân do kinh tế suy giảm, nên việc tiêu thụ ô tô gặp khó khăn, dẫn đến các đơn vị thuộc Tập đoàn ô tô Trường Hải (THACO) chỉ đóng góp cho ngân sách nội địa tỉnh Quảng Nam qua 5 tháng được 3.800 tỷ đồng, đạt 31,7% dự toán (3.800 tỷ đồng/11.968 tỷ đồng), bằng 47,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Nếu loại trừ số nộp của ô tô Trường Hải (3.800 tỷ đồng) thì số nộp ngân sách của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh còn lại trong 5 tháng 2023 cũng chỉ được 1.244,2 tỷ đồng, đạt 37% dự toán, thấp hơn so tỷ lệ chung (41,84%). Điều này cho thấy, tác động từ việc suy giảm kinh tế toàn cầu làm ảnh hưởng khá mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh ở lĩnh vực này.

Ưu tiên giải quyết gia hạn tiền thuế cho doanh nghiệp, người dân

Để hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam cho biết, khi có Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023, cục thuế đã khẩn trương triển khai kịp thời chính sách này đến người dân, doanh nghiệp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ưu tiên giải quyết gia hạn tiền thuế để doanh nghiệp, người dân có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước trong tương lai. Kết quả, đến cuối tháng 5/2023 đã gia hạn 214 tỷ đồng cho người nộp thuế, con số này dự tính sẽ lên đến gần nghìn tỷ đồng vào cuối năm.

Quảng Nam: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 42% dự toán
Do kinh tế suy giảm nên việc tiêu thụ ô tô gặp khó khăn, dẫn đến các đơn vị thuộc Tập đoàn ô tô Trường Hải (THACO) chỉ đóng góp cho ngân sách nội địa tỉnh Quảng Nam qua 5 tháng được 3.800 tỷ đồng, đạt 31,7% dự toán. Ảnh: TL.

Theo ông Tiếp, nếu cộng cả thuế gia hạn theo Nghị định 12 của Chính phủ là 214 tỷ đồng vào kết quả thu 5 tháng năm 2023, thì tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn được 8.958 tỷ đồng, đạt 42,9% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 45% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 75,7% so với thu ngân sách cùng kỳ năm 2022.

“Đây là dấu hiệu khá tích cực, nếu tình hình giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh chuyển biến tốt trong những tháng còn lại; cộng với quyết tâm của cục thuế trong triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hành thu, bao quát các nguồn thu, nhất là nguồn thu phát sinh mới, chống thất thu và thu hồi nợ thuế hiệu quả; cùng với đó tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân giải quyết các vướng mắc, kỳ vọng khó khăn, thách thức sẽ vượt qua. Cục Thuế Quảng Nam phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 với mức cao nhất” - Cục trưởng Nguyễn Văn Tiếp đặt niềm tin.

Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam Nguyễn Văn Tiếp cho hay, 5 tháng đầu năm 2023, cơ quan cục thuế thu được 7.866 tỷ đồng, đạt 42,8% kế hoạch, bằng 74% so cùng kỳ; 10 chi cục thuế thu 877 tỷ đồng, đạt 34,8% kế hoạch, bằng 72,4% so cùng kỳ.