Lớp tập huấn này tập trung hướng dẫn cách thức tiếp nhận, tổng hợp và giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai, vận hành và hỗ trợ, giới thiệu dịch vụ chứng thư số, dịch vụ T-VAN. Qua đó nhằm cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm chi phí về thời gian, kinh phí và thủ tục giấy tờ trong việc khai thuế, nộp thuế; đảm bảo thông tin và số liệu khai thuế của người nộp thuế được gửi đến cơ quan thuế một cánh nhanh chóng, chính xác, không bị sai sót, nhầm lẫn; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cả về phía cơ quan thuế và người nộp thuế để thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử…

Từ đây đến cuối năm 2013, Cục Thuế Quảng Nam sẽ tiếp tục mở thêm 4 lớp tập huấn cho các đối tượng nộp thuế khác./.

Phong Điền