Theo đó, các hành vi vi phạm chủ yếu như: vận chuyển buôn bán hàng cấm, gian lận đo lường, chất lượng, hóa đơn, chứng từ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch gia súc, gia cầm.

Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban chỉ đạo 389, trước kia là Ban chỉ đạo 127) của tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của nhà nước và tăng cường kiểm soát, xử lý việc chống buôn lậu, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Những tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường phối hợp, nắm bắt, trao đổi thông tin về tình hình thị trường hàng hóa, dịch vụ, tình hình buôn lậu, sản xuất hàng giả. Đồng thời, từng đơn vị chủ động thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực ngành quản lý.

Sáng nay (10/9), Ban chỉ đạo 389 do Sở Công thương làm Thường trực đã chuyển giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính của tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương để tăng cường hiệu quả công tác./.

Tuấn Linh