Quảng Ninh: Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái tạo thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục XNK
Công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thông quan.

Đạt kết quả trên là nhờ từ đầu năm 2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xây dựng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các chương trình, kế hoạch trọng tâm năm với những giải pháp cụ thể, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo điều kiện tốt nhất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện theo lộ trình của Tổng cục Hải quan và tỉnh Quảng Ninh. Trong đó tích cực tham mưu cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh xây dựng "cửa khẩu số", "hải quan số" nhằm chia sẻ thông tin với các bộ, ngành ở địa phương và trung ương.

Chi cục tiếp tục triển khai hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCISS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan, chủ động, kịp thời và tích cực tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách trong công tác hỗ trợ đồng hành doanh nghiệp…

Đồng thời kiểm soát chặt địa bàn hoạt động, chủ động phát hiện, ngăn chặn hiệu quả, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… làm tốt công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, trở thành đối tác tin cậy của doanh nghiệp.

Dự kiến, thời gian tới, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái tiếp tục bám sát chỉ đạo của Cục Hải quan tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 TP. Móng Cái triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024; đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán 2024.

Từ đầu năm 2024 đến nay Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh đã bắt giữ, xử lý 16 vụ/16 đối tượng, phạt vi phạm hành chính 60,7 triệu đồng.