Móng Cái

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái làm việc với DN để xử lý nợ thuế. Ảnh: Nguyễn Trang

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, đến nay số nợ đọng thuế chuyên thu quá hạn và nợ phạt vi phạm hành chính do đơn vị quản lý là hơn 41 tỷ đồng, phát sinh từ nhiều năm trở về trước. Phần lớn doanh nghiệp nợ thuế đều ở tình trạng giải thể, phá sản, bỏ trốn khỏi địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.

Từ đầu năm đến nay, thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019, quy định của Luật Quản lý thuế và Thông tư 69/2020/TT-BTC và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, đơn vị đã tiến hành xây dựng, đề ra các biện pháp quản lý và thu hồi nợ, theo dõi chính xác số tiền thuế, phân loại các khoản nợ thuế theo quy định. Đặc biệt, chú trọng công tác phân tích các khoản nợ, báo cáo cấp trên các nguyên nhân nợ thuế và đề ra các biện pháp thu nợ có hiệu quả.

Trong đó, đơn vị đã tích cực phối hợp với cơ quan liên quan như thuế, công an, Sở Kế hoạch và Đầu tư, chính quyền địa phương đề nghị thực hiện các biện pháp cưỡng chế hoặc cung cấp thông tin và quản lý doanh nghiệp nợ thuế.

Chi cục cửa khẩu Móng Cái cũng đã thành lập tổ công tác đến trực tiếp trụ sở doanh nghiệp làm việc, đôn đốc doanh nghiệp chấp hành nghĩa vụ nộp thuế và đã đạt được kết quả ban đầu.

Tính đến ngày 22/6/2021, đơn vị đã thu hồi được 40 triệu đồng tiền phạt chậm nộp vào ngân sách của Công ty TNHH MTV quốc tế Đông Thăng Việt Nam.

Theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2021, đơn vị tiếp tục quyết liệt trong việc thực hiện rà soát hoàn thiện hồ sơ nợ thuế, áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế để thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Luật Quản lý thuế./.

Ngọc Linh