Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV thông qua 14 nghị quyết quan trọng
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tại kỳ họp, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, các ý kiến thảo luận của đại biểu, báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng, 14 nghị quyết đã được thông qua với sự thống nhất của 100% đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh dự họp.

Trong đó có những nội dung cấp thiết, trực tiếp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh đã đề ra.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với Thượng tá Bùi Quang Bình - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, do đã chuyển công tác sang địa phương khác. Đồng thời, HĐND đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Dương - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, do đã được điều động, phân công đảm nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Phạm Xuân Đài - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ.

Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV thông qua 14 nghị quyết quan trọng
Các đại biểu cử hành nghi lễ chào cờ, bế mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát, cụ thể trên cơ sở bám sát các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình, yêu cầu thực tiễn; giữ vững thành quả phòng chống dịch, thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát, rà soát phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, vi phạm; bám sát kịch bản điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách địa phương ở từng cấp; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, hoàn thành các dự án động lực; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, hệ số sử dụng đất, tỷ lệ lấp đầy, hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường của các khu công nghiệp, khu kinh tế…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cũng lưu ý việc phải đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 5/2022; quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên; các quy hoạch phân khu chi tiết...

Đồng thời, tỉnh phải quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai và các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên; tiếp tục chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong đối thoại, tiếp công dân, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, phản ánh chính đáng của nhân dân…

“Trong tình hình mới hiện nay vừa có những thời cơ, thuận lợi mới để tạo động lực và nguồn lực mới phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững nhưng đan xen với không ít khó khăn, thách thức, nếu không quản trị rủi ro tốt sẽ nảy sinh khó khăn mới do nguyên nhân chủ quan trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, quản trị. Để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022 đã đề ra, với khối lượng công việc còn quá lớn và đòi hỏi chất lượng, tiến độ rất khắt khe, nhất là trong khâu điều hành, tổ chức thực hiện, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở cần thống nhất trong nhận thức và quyết tâm cao trong hành động” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh.

14 NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 7 HĐND TỈNH KHÓA XIV NHIỆM KỲ 2021-2026

(1) Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; phân bổ, điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022.

(2) Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022.

(3) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án có sử dụng vốn ngân sách.

(4) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND.

(5) Nghị quyết về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

(6) Nghị quyết về thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(7) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

(8) Nghị quyết về ban hành giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý.

(9) Nghị quyết về việc thành lập, sáp nhập và đổi tên các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025.

(10) Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025.

(11) Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành các quy định trong quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020.

(12) Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

(13) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

(14) Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Bùi Quang Bình - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh.