Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Quảng Trị số tiền 4,1 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ bù lỗ giá điện, trợ giá xăng dầu cho các tàu chở nước ngọt và nhu yếu phẩm ra huyện đảo Cồn Cỏ năm 2013.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị chức năng rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định./.

H.TR