bỏ phiếu

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu vào sáng 7/4. Ảnh: TL.

Như vậy, Quốc hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm đối với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ gồm: Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Trong đó, có 7 bộ trưởng không tham gia Trung ương khóa XII gồm: Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Cuối chiều nay, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ./.

Minh Anh