xăng dầu

Khi giá xăng dầu tăng, sẽ sử dụng quỹ để giữ giá không tăng quá cao, ảnh hưởng tới lạm phát. Ảnh: TL.

Theo đó, tổng số trích quỹ trong quý II là 0 đồng. Tổng số sử dụng quỹ trong quý II là hơn 4.220 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ ở mức 3,172 tỷ đồng.

Trước đó, số dư quỹ đến hết quý I/2021 là hơn 5.340 tỷ đồng.

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, hàng quý, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Trong nửa đầu năm 2021, giá xăng dầu thế giới liên tục tăng đã khiến giá xăng dầu trong nước tăng cao, do đó, liên Bộ Công thương- Tài chính đã phải liên tục tăng mức trích quỹ. Có thời điểm, nếu không chi quỹ, giá các loại xăng sẽ tăng từ 1.217 - 2.150 đồng/lít.

Do liên tục trích quỹ trong suốt nửa năm qua, rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đã âm quỹ. Tính đến ngày 31/3, trong tổng số 34 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, thì có đến 9 thương nhân có số dư âm Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường thế giới dùng để tính giá cơ sở từ kỳ điều hành ngày 11/1/2021 đến giữa tháng 7/2021 đã tăng từ 35 - 50%, trong khi giá xăng dầu trong nước chỉ điều chỉnh tăng 28,5 - 33,6% so với đầu năm./.

Minh Anh