duong thuy

Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 103/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thuỷ qua biên giới với Campuchia.

Theo đó, Giấy phép cho phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá thông thường đi lại nhiều lần, thời hạn tối đa 12 tháng: 200.000 đồng/lần cấp; đi lại một chuyến, thời hạn tối đa 60 ngày: 100.000 đồng/lần cấp. Đối với giấy phép cho phương tiện vận tải hàng hoá nguy hiểm, thời hạn tối đa 60 ngày: 150.000 đồng/lần cấp. Gia hạn giấy phép thu bằng 50% mức thu của các giấy phép tương ứng.

Khoản lệ phí này nếu do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức thu thì nộp 100% số lệ phí thu được vào Ngân sách nhà nước; do Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thu thì Sở Giao thông vận tải được để lại 50% số lệ phí thu được để trang trải cho việc cấp giấy phép; 50% còn lại được nộp vào Ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2013./.

PĐT