Nếu thương vụ thành công, quỹ ngoại này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại PAN từ 17,76% (hơn 37 triệu cổ phiếu) xuống còn 16,76% (hơn 35 triệu cổ phiếu). Trước đó, Tael Two Partners đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu PAN từ ngày 24/8 - 21/9/2021 nhưng chỉ bán được 920,000 cổ phiếu do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Năm 2021, PAN đặt kế hoạch đem về 10.025 tỷ đồng doanh thu và 224 tỷ đồng lãi ròng. So với kế hoạch, PAN thực hiện được 38% chỉ tiêu doanh thu và 37% chỉ tiêu lợi nhuận 2021.

Được biết, PAN tiền thân là Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Công ty được thành lập từ năm 1998 và khởi nghiệp kinh doanh với mảng dịch vụ tiện ích, bao gồm dịch vụ vệ sinh công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ quản lý toàn diện, cung cấp thiết bị và hóa chất làm sạch thông qua 2 công ty con là Công ty Dịch vụ PAN Pacific (PAN Service) và Công ty Thương mại PAN Pacific (PAN Trading).

Trên thị trường cổ phiếu PAN hiện có giá 28.200 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên