Theo Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, hiện số tiền cam kết tài trợ nhưng chưa chuyển tiền đến quỹ đã giảm, chỉ còn trên 578 tỷ đồng. Các đơn vị cam kết tài trợ cho quỹ với số tiền lớn như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết tài trợ 1.016 tỷ đồng, đến nay đã chuyển vào quỹ 985 tỷ đồng, chỉ còn 31 tỷ đồng chưa chuyển vào quỹ; Công ty Cổ phần An Phát Holdings cam kết tài trợ cho quỹ 20 tỷ đồng, đến nay đã chuyển vào quỹ 19 tỷ đồng…

Liên quan quản lý quỹ, ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước (KBNN), Phó Giám đốc Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho biết, theo quy định tại Thông tư 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, quỹ gửi tiền nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mà KBNN lựa chọn để gửi có kỳ hạn các khoản ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi.

“Hiện Ban Quản lý quỹ đang thực hiện quy trình đấu thầu số tiền nhàn rỗi của quỹ và dự kiến ngay trong tuần này sẽ có bản chào mời thầu gửi đến các ngân hàng thương mại”, ông Hoàng thông tin.

Ngoài ra, ông Hoàng cho biết, việc gửi tiền nhàn rỗi của Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 cũng được thực hiện theo quy trình tương tự như quy trình gửi ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của KBNN.

Cụ thể, quy trình này được tiến hành chặt chẽ, công khai, minh bạch theo từng bước, bao gồm: Thông báo nhu cầu gửi tiền của quỹ tới các ngân hàng thương mại; nhận, mở bản chào nhận tiền gửi của các NHTM; xác định lãi suất, khối lượng gửi tiền theo nguyên tắc cạnh tranh về lãi suất và ký kết hợp đồng gửi tiền với các NHTM.

Ông Hoàng cho biết, trước mắt Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đang phối hợp với các NHTM thực hiện quy trình gửi tiền theo phương thức thủ công. Bên cạnh đó, quỹ cũng đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật nhằm triển khai quy trình chào nhận tiền gửi và ký kết hợp đồng gửi tiền theo phương thức điện tử chậm nhất trong vòng 2 tháng tới./.

Vân Hà