Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.831 đồng/lít (tăng 711 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.088 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 23.919 đồng/lít (tăng 657 đồng/lít).

Sau kỳ nghỉ Tết, giá xăng dầu đồng loạt tăng
Sau kỳ nghỉ tết giá xăng dầu đồng loạt tăng. Ảnh: Hải Anh

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.361đồng/lít (tăng 654 đồng/lít). Dầu hỏa không cao hơn 21.221 đồng/lít (tăng 633 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu mazut180CST 3.5S không cao hơn 15.906 đồng/kg (tăng 308 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa.

Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.