Lô cổ phần đưa ra đấu giá có khối lượng 3.150.000 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ của VNC và 100% vốn góp của SCIC tại VNC, với giá khởi điểm 171,675 tỷ đồng. Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán, trong đó, người nước ngoài được phép mua toàn bộ lô cổ phần chào bán tại phiên đấu giá này.

Kết quả, toàn bộ 3,15 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, tương đương 30% vốn điều lệ của Vinacontrol và 100% vốn góp của SCIC tại Vinacontrol đã được đấu giá thành công. Giá trúng là 171,71 tỷ đồng, cao hơn 35 triệu đồng so với giá khởi điểm. Phiên đấu giá có sự tham gia của 2 nhà đầu tư, bao gồm một nhà đầu tư tổ chức và một nhà đầu tư cá nhân. Đây cũng là số lượng nhà đầu tư tối thiểu để cuộc đấu giá có thể diễn ra. Với giá đấu cao hơn, toàn bộ 30% vốn Vinacontrol đã về tay nhà đầu tư cá nhân.

SCIC thoái vốn thành công tại Vinacontrol thu về hơn 171 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Hiện tại, vốn điều lệ thực góp của VNC là gần 105 tỷ đồng. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 10.499.560 cổ phần và 395 cổ phiếu quỹ. Trong đó, ngoài SCIC, VNC có 2 cổ đông lớn khác nắm giữ trên 5% vốn điều lệ, bao gồm Công ty TNHH DOHA Đầu tư và Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN, với tỷ lệ nắm giữ cổ phần tương ứng lần lượt là 18,67% và 11,95%. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại VNC hiện nay là 1,597% vốn điều lệ.

Phiên đấu giá cổ phần VNC là phiên đấu giá đầu tiên của năm 2024 được tổ chức tại HNX. Trong đó, việc thoái vốn của SCIC tại VNC nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, tại Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 10/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020, việc chào bán phần vốn SCIC tại VNC chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông, không làm thay đổi vốn điều lệ đã đăng ký của công ty./.